[vc_row full_width=”stretch_row_content” hongo_enable_responsive_css=”1″ css=”.vc_custom_1563876545665{padding-right: 30% !important;padding-left: 30% !important;}” responsive_css=”.hongo_responsive_1563876545671{padding_right_laptop:9%25|padding_left_laptop:9%25|padding_right_desktop:5%25|padding_left_desktop:5%25|padding_right_tablet:9px|padding_left_tablet:9px|padding_right_mobile:0px|padding_left_mobile:0px},”][vc_column hongo_enable_responsive_css=”1″ css=”.vc_custom_1596072127720{padding-right: 60px !important;}” responsive_css=”.hongo_responsive_1596072127723{padding_right_desktop:40px|padding_right_tablet:15px|margin_bottom_mobile:30px},”][hongo_section_heading hongo_heading_type=”heading-style-1″ hongo_heading=”Podminky” hongo_font_title_setting=”.hongo_font_1596072273580{weight_lg:text-lg-500},”][hongo_separator hongo_separator_style=”separator-style-2″ hongo_separator_type=”solid” hongo_separator_height=”2px” hongo_separator_width=”100%” hongo_sep_bg_color=”#232323″ hongo_css=”.vc_custom_1596035878449{margin-top: 15px !important;margin-bottom: 15px !important;}”][vc_column_text]

2.1 Informace obsažené v těchto internetových podmínkách a údaje uvedené na stránkách nepředstavují nabídku veřejnosti, ale pouhou výzvu k podání objednávkové nabídky. Po odeslání návrhu objednávky je zákazníkovi emailem odesláno potvrzení o jeho obdržení (dále je „potvrzení o obdržení návrhu objednávky“). Obdržení tohoto emailu neznamená přijetí návrhu objednávky, který je považován za akceptovaný až poté, co je zákazníkovi zaslán následný potvrzovací email, že byl přijat a že byla zahájena expedice výrobků (dále je „objednávka a potvrzení o odeslání“). To znamená, že mezi zákazníkem a prodávajícím není uzavřena žádná smlouva, dokud prodávající výslovně neobdrží návrh objednávky a neodešle objednávku spolu s potvrzením o odeslání. Internetová kupní smlouva (dále jen „smlouva“) se proto považuje za uzavřenou až poté, co zákazník obdrží objednávku a potvrzení o odeslání („datum uzavření smlouvy“); návrh objednávky bude níže nazýván pouze jako „objednávka“.

2.2 Před odesláním svého návrhu objednávky bude zákazník požádán o potvrzení toho, že si prostudoval a přijal internetové podmínky včetně klauzulí, které pro zákazníka stanovují nepříznivé podmínky (např. odpovědnosti, právo na odstoupení od, výjimky týkající se soudní příslušnosti soudního orgánu atd.).

2.3 Po uzavření smlouvy obdrží zákazník e-mailem potvrzení objednávky a dopravy e-mailem obsahující odkaz na online podmínky, které již klient přečetl a přijal, když klient zaslal návrh objednávky a rekapitulaci objednávky.

2.4 Prodávající si vyhrazuje právo vyžádat si emailem nebo telefonicky před zasláním objednávky a potvrzení o odeslání bližší informace týkající se návrhu objednávky.

2.5 Prodávající se může rozhodnout, že nezpracuje návrhy objednávek, v rámci nichž nebyly poskytnuty dostatečné záruky solvence, neúplné či nesprávné návrhy objednávky nebo ty, které se týkají nedostupných výrobků. V těchto případech do 30 (třiceti) pracovních dnů ode dne odeslání návrhu objednávky zákazníkem informujeme emailem zákazníka o důvodech, proč smlouvu nelze uzavřít a proč nelze návrh objednávky přijmout. V takových případech bude částka zablokovaná v rámci zvolené platební metody uvolněna.

2.6 Prodávající souhlasí s tím, že objednané výrobky dodá co nejdříve (s ohledem na způsob odeslání zvolený zákazníkem) a v každém případě do 30 (třiceti) dnů od data uzavření smlouvy.

2.7 Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout návrhy objednávky od zákazníka, s nímž probíhá nebo dříve proběhl spor a/nebo pře týkající se předchozí objednávky.

2.8 Přestože prodávající neustále uplatňuje opatření, aby bylo zajištěno, aby fotografie umístěné na stránkách věrně znázorňovaly výrobky včetně přijetí všech možných technologických řešení pro minimalizaci nepřesností, vzhledem k technickým vlastnostem nebo barevnému rozlišení používaného počítače se vždy mohou vyskytnout jisté odchylky. Z tohoto důvodu prodávající nezodpovídá za žádnou nepřiměřenost grafických znázornění výrobků nacházejících se na stránkách z výše uvedených technických důvodů, přičemž dané obrázky jsou pouze ilustrační.

3.1 Některé výrobky lze upravit na míru (dále jen „personalizované výrobky“), a to tak, že k nim prodávající přidá slovo, symbol, číslo nebo větu (dále jen „text“).
Text nesmí být nikdy urážlivý, pornografický, hanlivý, rouhavý, rasistický, diskriminační ani nesmí nikdy obsahovat hrozby a podněcování k násilí. Dále nesmí jít o jména či přezdívky slavných osobností, přičemž nesmí být porušena práva třetích stran, zejména práva duševního vlastnictví nebo ochranné známky třetích stran.
V každém případě si prodávající vyhrazuje právo odmítnout jakýkoli text, který bude porušovat výše uvedené podmínky, a obecně jakýkoli text, jenž z jakéhokoli důvodu prodávající považuje za nepatřičný, aniž by to musel zákazníkovi zdůvodnit. Rozhodnutí prodávajícího odmítnout text navržený zákazníkem bude mít za následek zrušení návrhu objednávky. Podáním objednávky na personalizované výrobky zákazník:
– prohlašuje a zaručuje, že text pro výrobek na míru nespadá do jedné ze zakázaných kategorií;
– prohlašuje, že za požadovaný text přijímá plnou zodpovědnost;
– prohlašuje, že prodávajícího, jeho přidružené společnosti a podniky patřící do skupiny prodávajícího odškodní a zbaví odpovědnosti, pokud jde o jakékoli náklady, výdaje, škody a ztráty, které utrpí v důsledku použití jakéhokoli textu umístěného na personalizovaný výrobek;
– poskytuje prodávajícímu, jeho přidruženým společnostem a podnikům patřících do skupiny prodávajícího nevýhradní, neodvolatelné a bezplatné právo plně převoditelné na třetí strany použít a reprodukovat text vybraný zákazníkem na personalizovaných výrobcích.

3.2 S ohledem na povahu personalizovaných výrobků a skutečnost, že jsou vyrobeny speciálně pro zákazníka, nemohou být vráceny, refundovány ani vyměněny, a proto se výslovně vylučuje právo na odstoupení od smlouvy. Článek 7 těchto internetových podmínek se proto netýká personalizovaných výrobků.
Právní záruka týkající se nevyhovujících výrobků, o níž pojednává článek 8, zůstává plně v platnosti.

4.1 Ceny výrobků (dále jen „ceny”) a náklady na dodání (dále jen „náklady na dodání“) jsou ty, které jsou uvedeny na stránkách v době odeslání návrhu objednávky.
Ceny a náklady na dodání zahrnují všechny daně, poplatky a jakékoli náklady spojené s proclením (pokud není v návrhu objednávky uvedeno jinak).

4.2 Přes mnohé snahy nelze vyloučit, že u některých výrobků nacházejících se na stránkách může být omylem uvedena cena lišící se od skutečné ceny. Za ověření přesnosti ceny před odesláním objednávky a potvrzení o odeslání zodpovídá prodávající. Pokud je kvůli technickým chybám, věcným chybám nebo jiným potížím cena uvedená na stránkách nižší než správná prodejní cena výrobku, zákazník bude kontaktován za účelem ověření toho, zda si přeje výrobek zakoupit za správnou cenu. V případě, že si nákup nepřeje uskutečnit, návrh objednávky bude zrušen. Pokud je cena uvedená na stránkách vyšší než správná prodejní cena výrobku, bude účtována nižší cena.

5.1 Platbu lze provést jedním ze způsobů uvedených na stránkách v sekci Způsob platby.

5.2 Lze použít většinu hlavních kreditních a debetních karet. V případě úhrady kreditní kartou nebudou účtovány další poplatky navíc. Zákazník při provádění platby potvrzuje, že je majitelem použité kreditní karty. Pokud tomu tak není, nebude možné v návrhu objednávky pokračovat.
V době odeslání návrhu objednávky bude částka pouze pozastavena, úhrada bude provedena až po zaslání objednávky a potvrzení o odeslání.
V případě, že splatnou cenu nelze z účtu strhnout, návrh objednávky bude automaticky zrušen.
Vezměte prosím na vědomí, že prodávající nezná informace o kreditní kartě zákazníka, tyto záležitosti má totiž na starosti přímo třetí strana, která spravuje platbu. Z tohoto důvodu prodávající tyto údaje neobdrží a ani je nebude uchovávat.
Prodávající proto za žádných okolností nemůže zodpovídat za podvodné použití kreditních a debetních karet třetích stran.

5.3 Zvolením způsobu platby na dobírku musí být objednávka uhrazena v hotovosti nebo bankovním příkazem přímo kurýrovi, který výrobky dodává.

6.1 Každá zásilka obsahuje: – Objednané výrobky a případné reklamní dárky;
– přepravní doklad;
– doprovodnou dokumentaci požadovanou v zemi odeslání;
– informace a marketingové materiály;
-doklady o odstoupení od smlouvy a informace o možnostech a krocích odstoupení od smlouvy pro zákazníka.

6.2 Obchodní doklad/nákupní faktura týkající se objednávky bude vystaven/a na stránkách v zákaznické sekci nebo v případě neregistrovaného zákazníka na stránce obsahující podrobnosti o objednávce a v každém případě bude také součástí předchozího oznámení zaslaného emailem.

6.3 Výrobky budou dodány kurýrem určeným prodávajícím. Doplňující informace o nákladech, dodací lhůtě a způsobu dodání jsou kdykoli k dispozici na stránkách v sekci „Dodání“.
Výrobky mohou být dodány následujícími způsoby:
– dodání na adresu uvedenou zákazníkem;
– dodání do prodejny, kde si je zákazník vyzvedne;
– dodání na sběrné místo zvolené zákazníkem.

6.4 Až výrobky dorazí do stanovené prodejny, zákazník obdrží email obsahující pokyny k jejich vyzvednutí a od tohoto okamžiku bude mít na jejich vyzvednutí (osobně nebo ze strany pověřené osoby) 10 (deset) dní.
Při vyzvednutí je nutné:
– předložit email s objednávkou a potvrzením o odeslání;
– podepsat formulář o vyzvednutí.

Pokud je zákazník členem věrnostního programu, bude stačit:
– sdělení jména a příjmení nebo předložení věrnostní karty či emailu s objednávkou a potvrzením o odeslání;
– podepsání formuláře o vyzvednutí.

Až výrobky dorazí na dohodnuté místo vyzvednutí, zákazník bude informován a bude si je moci vyzvednout na základě postupu stanoveného poskytovatelem těchto služeb.

6.5 V případě nepředložení dokumentace nutné k vyzvednutí, popřípadě nevyzvednutí výrobků ve lhůtě stanovené výše nebo nedoručení výrobků odeslaných na adresu zvolenou zákazníkem dojde ke zrušení objednávky a vrácení celkové uhrazené částky, která bude refundována prostřednictvím stejného způsobu platby použitého při nákupu. Jakákoli částka uhrazená za personalizované výrobky (čl. 3) a výdaje stanovené v čl. 7.4 nebudou refundovány.

6.6 Po obdržení výrobků zákazník zodpovídá za ověření neporušenosti obalu a kontrolu toho, zda na první pohled nevykazuje zřejmé poškození (například: mokrá a poškozená krabice atd.). V případě nesrovnalostí je zákazník musí okamžitě nahlásit a ujistit se, že kurýr či pracovníci prodejny (v případě vyzvednutí v obchodě) jsou si jich vědomi, a převzetí odmítnout. V opačném případě zákazník nebude moci v tomto ohledu uplatnit svá práva.

6.7 Stránky jsou strukturovány tak, že obsahují funkce, které k nim zákazníkovi umožňují přístup a podání objednávky bez ohledu na národnost a/nebo zeměpisnou polohu.
Zákazník bude oprávněn výrobky obdržet na jím zvolenou dodací adresu za předpokladu, že se adresa nachází ve stejné zemi, pro níž jsou určeny stránky, ze kterých podal objednávku.
Pouze jako příklad: pokud se zákazník fyzicky nachází v zemi X a podá objednávku na stránkách určených pro zemi Y, může si zvolit obdržení výrobků výhradně na adresu v zemi Y. Zaslání výrobků do země X nebo jiné země zvolené zákazníkem bude na jeho vlastní zodpovědnost a náklady.

7.1 Zákazník má právo odstoupit od smlouvy uzavřené na stránkách bez jakéhokoli penále a bez udání důvodu tak, že prodávajícímu vrátí všechny nebo část zakoupených výrobků.
Stránky jsou strukturovány tak, že obsahují funkce, které zákazníkům umožňují uplatnit právo na odstoupení od smlouvy bez ohledu na národnost a zeměpisnou polohu.
Zákazník musí prodávajícímu způsobem uvedeným v odstavci 7.2 sdělit, že hodlá uplatnit právo na odstoupení od smlouvy ve lhůtě 15 (patnácti) dnů počínaje dnem, kdy zákazník nebo jím pověřená osoba (jiná než kurýr) převzal/a výrobky.

V případě, že zákazník podal objednávku obsahující více než jeden výrobek, svůj záměr, že hodlá uplatnit právo na odstoupení od smlouvy, může pro jednotlivé výrobky sdělit v různou dobu, ale v každém případě do 15 (patnácti) dní.

7.2 Chce-li zákazník uplatnit právo na odstoupení od smlouvy, má několik možností:
– Registrovaný zákazník: po přihlášení pomocí uživatelského jména a hesla přejde na stránkách do sekce „Můj účet“. V sekci „Moje objednávky “ najde seznam podaných objednávek a odkaz k zahájení postupu vrácení zboží. Kliknutím na odkaz přejde na formulář pro vrácení zboží.
– Neregistrovaný zákazník: musí přejít do sekce „Stav objednávky“ a zadat číslo objednávky uvedené v emailu s objednávkou a potvrzením o dodání a příjmení uvedené v informacích o vyúčtování.
– Jinou možností je, že prodávajícímu doručí jiné výslovné sdělení, v němž bude uveden záměr uplatnit právo na odstoupení od smlouvy, například vyplněním formuláře pro odstoupení od smlouvy v souladu s přílohou I, částí B italského legislativního nařízení 206/2005, v platném znění, který musí být odeslán doporučenou poštou nebo kurýrem s doručenkou na adresu uvedenou ve formuláři pro odstoupení od smlouvy.
Do 14 (čtrnácti) dnů od doručení sdělení o svém záměru uplatnit právo na odstoupení od smlouvy vrátí zákazník výrobky v souladu s podmínkami uvedenými v čl. 7.3 níže.

7.3 Právo na odstoupení od smlouvy se řídí následujícími podmínkami:
– zákazník musí do 14 (čtrnácti) dnů od doručení sdělení o svém záměru uplatnit právo na odstoupení od smlouvy:

 • (1) zaslat řádně zabalené výrobky prodávajícímu:
  a) odevzdat výrobky na jednom ze stanovených sběrných míst; nebo
  b) odevzdat výrobky kurýrovi zvolenému zákazníkem; nebo
  c) odevzdat výrobky kurýrovi stanovenému prodávajícím v zemi, pro níž jsou určeny stránky, z kterých podal objednávku
 • (2) vrátit výrobky v jedné z maloobchodních prodejen v zemi, pro níž jsou určeny stránky, z kterých podal objednávku, s předložením
  a) emailu s oprávněním k vrácení zboží; nebo
  b) pokud je zákazník zaregistrován ve věrnostním programu, stačí sdělit jméno a příjmení nebo předložit věrnostní kartu či dříve obdržený email s objednávkou a potvrzením o odeslání.

Vracení produktů nebude povoleno v prodejnách a bezcelních obchodech.

Vezměte prosím na vědomí, že v případě odstoupení od smlouvy, hradí Klient náklady na vrácení Vrácených produktů (včetně případných celních poplatků), pokud to bylo stanoveno před uzavřením Objednávky.

– Vrácené výrobky zakoupené v rámci stejné objednávky lze vrátit v různou dobu, avšak vždy do 14 (čtrnácti) dnů od doručení sdělení o záměru uplatnit právo na odstoupení od smlouvy;
– výrobky vrácené uplatněním práva na odstoupení od smlouvy (dále jen „vrácené výrobky“) musí být odeslány zpět v úplnosti, přičemž není možné vrátit pouze jejich části či díly (ani v případě sad);
– vrácené výrobky musí být nepoužité, nenošené, neprané, neznečištěné a nepoškozené a nesmí na nich být patrné známky použití;
– vrácené výrobky musí být odeslány zpět ve stejném stavu, v jakém byly obdrženy, se všemi doplňky a štítky. Například spodní prádlo musí být vráceno v originálním obalu, punčocháče musí být vráceny ve svém obalu spolu s kartonem atd.
– Pokud prodávající umožňuje zakoupení některých výrobků s uplatněním zvláštních slev (například 5×4, 3×2, při zakoupení X získáte Y atd.), právo odstoupení od smlouvy lze uplatnit vrácením pouze některých zlevněných výrobků – v tomto případě bude skutečně uhrazená cena výrobku uvedená v obchodním dokladu/nákupní faktuře refundována kromě nákladů na dodání uvedených v čl. 7.4 níže.

7.4 V případě, že zákazník uplatní právo na odstoupení od smlouvy, vrátí prodávající zákazníkovi všechny platby provedené za účelem zakoupení vrácených výrobků kromě následujících výdajů, které – pokud existují – uhradí zákazník:
– náklady navíc za odeslání objednávky (pokud je již uhradil zákazník při zakoupení zboží) v případě, že si zákazník zvolil jiný způsob dodání než standardní odeslání navrhované prodávajícím. Zmíněné náklady navíc budou zákazníkovi vráceny pouze v případě, že byly výrobky poškozeny během přepravy nebo jsou vadné;
– jakékoli náklady navíc spojené s objednávkou (například: dobírka, náklady na dárkové balení atd.);
– náklady na dodání spojené s tím, že si zákazník při vrácení výrobků zvolil kurýra a/nebo jiný způsob dodání než navrhl prodávající;
– náklady na dodání vzniklé v důsledku toho, že si zákazník zvolil, že výrobky zakoupené v rámci stejné objednávky prodávajícímu vrátí prostřednictvím kurýra ve více zásilkách. V tomto případě bude zdarma pouze první zásilka (za předpokladu, že je odeslána způsoby stanovenými prodávajícím a kurýrem, kterého určil prodávající). Náklady ponese zákazník, přičemž zajistí také odeslání jakýchkoli následných zásilek (bez ohledu na to, jakého si zvolí kurýra a způsob odeslání);
– v případě, že se výrobky nacházejí v jiné zemi než té, pro niž jsou určeny stránky, na kterých byla podána objednávka, zákazník zajistí následující:
(i) zorganizování a úhradu nákladů nutných na odeslání výrobků do prodejny v zemi, kde byla podána objednávka, nebo na jinou adresu v téže zemi; nebo (ii) zorganizování a náklady na odeslání výrobků přímo prodejci na adresu CALZEDONIA S.p.A.
Via Spinetti, 1
37050 Vallese di Oppeano (VR)
Italia

7.5 Po uplatnění práva na odstoupení od smlouvy podáním žádosti o vrácení zboží požadovaným způsobem zákazník obdrží email potvrzující vrácení zboží (dále jen „potvrzení o vrácení zboží“). Poté, co si prodávající ověří, že byly dodrženy všechny postupy stanovené v odstavci 7 pojednávajícím o uplatnění práva na odstoupení od smlouvy, obdrží zákazník e-mail se schválením vrácení zboží (dále jen „schválení vrácení zboží“).
Prodávající zákazníkovi vrátí částku uhrazenou za nákup vráceného zboží do 14 dní ode dne, kdy byl prodávající informován o rozhodnutí zákazníka uplatnit právo na vrácení zboží, ovšem za předpokladu, že prodávající již obdržel vrácené zboží nebo doklad zákazníka, že zboží odeslal – do této chvíle může prodávající pozastavit částku, která má být refundována.
Prodávající použije k vrácení peněz stejný způsob platby, jaký byl uplatněn k nákupu výrobků. V případě, že si zákazník původně zvolil dobírku, uhrazená částka bude vrácena bankovním převodem.

7.6 Pokud při uplatnění práva na odstoupení od smlouvy nebyly dodrženy postupy uvedené v odstavci 7, zákazník nebude oprávněn k refundaci.

7.7 U personalizovaných výrobků neplatí právo na odstoupení od smlouvy.

8.1 Prodávající zodpovídá za veškeré vady výrobků a za nesoulad s objednávkou vyskytující se při dodání.

8.2 Záruční doba činí 2 (dva) roky ode dne dodání zboží. Tato záruka platí za následujících podmínek:
a) vada se vyskytne do 2 (dvou) let ode dne dodání výrobků;
b) zákazník prodávajícímu zašle oficiální reklamaci vad nejpozději do 2 (dvou) měsíců ode dne, kdy byla vada zjištěna, pokud to není v rozporu se závaznými předpisy platnými v zemi obvyklého bydliště zákazníka;
c) zákazník předloží obchodní doklad/nákupní fakturu, nebo pokud se jedná o věrnostního zákazníka, stačí věrnostní karta nebo jméno a příjmení.

8.3 V případě, že prodávající zjistí, že jsou výrobky nevyhovující, zákazník bude mít bez nákladů navíc právo na:
– vrácení částky uhrazené za nákup výrobků. K vrácení dojde podle volby zákazníka stejným způsobem, který zákazník použil při původní koupi

8.4 Veškeré náklady na vrácení výrobků, které byly uznány za vadné, uhradí prodávající.

Pro jakékoli další informace kontaktujte:
Zákaznický servis INTIMISSIMI
c/o Ducal d.o.o.
Matrix Building
5th floor Slavonska Avenija 1C
10000 Zagreb (Chorvatsko)
hello@intimissimi.com
800-143721

Pro informace o tom, jak nakládáme s vašimi osobními údaji, se prosím seznamte se zásadami ochrany soukromí zveřejněnými na stránkách.

11.1 Tyto internetové podmínky se řídí italskými zákony a budou vykládány na základě a bez dotčení jakýchkoli jiných převažujících závazných předpisů platných v zemi obvyklého bydliště zákazníka. V důsledku toho se výklad, uplatňování a ukončení platnosti internetových podmínek řídí italským právem (aniž by byly dotčeny jakékoli jiné závazné předpisy v zemi obvyklého bydliště zákazníka) a jakékoli související a/nebo následné spory budou řešeny výhradně italskými soudními orgány, jak je uvedeno níže. Zejména je-li zákazník spotřebitel, jakékoli spory musí být řešeny soudem v místě přechodného či trvalého bydliště zákazníka v souladu s platnými zákony nebo, v případě kroků učiněných Soudem ve Veroně, podle volby zákazníka. V případě, že zákazník při vykonávání svých podnikatelských, obchodních, řemeslných či profesionálních činností učiní určité kroky, strany konsenzuálně stanovují výhradní soudní příslušnost Soudu ve Veroně.
11.2 Online platforma pro alternativní řešení sporů (ODR). Vzhledem k tomu, že prodávající je vždy ochoten hledat smírné řešení vzniklých sporů, prostřednictvím kontaktů uvedených v předchozích sekcích vás informujeme, že na základě článku 14 nařízení EU č. 524/2013 a usnesení o ODR podle právního aktu č. 500/2015 platného od 15. února 2016 byla Evropskou komisí zřízena platforma pro řešení sporů online ODR („řešení sporů online“) souvisejících se zakoupením zboží na internetu, která je přístupná na následujícím odkazu: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage. Prostřednictvím platformy ODR je možné si prohlédnout seznam orgánů ODR, najít odkaz na každý z nich a zahájit řízení k vyřešení sporu online. Bližší informace o platformě jsou k dispozici na následujícím odkazu: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.about.show. Zákazník může podat stížnost prostřednictvím kontrolního orgánu ve své zemi, tzn. České obchodní inspekce. Bližší informace o platformě jsou k dispozici na následujícím odkazu: https://www.coi.cz/informace-o-adr/
11.3 Aniž by byla dotčena výše uvedená ustanovení a nehledě na výsledek mimosoudního řízení má zákazník právo podat stížnost týkající se těchto internetových podmínek příslušnému soudu a kromě toho – za předpokladu, že byly splněny požadované podmínky – má právo zahájit mimosoudní řízení týkající se spotřebitelských záležitostí podáním žádosti v rámci příslušných spotřebitelských postupů v souladu s částí V, hlavou II – bis italského zákona na ochranu spotřebitele (tzn. legislativního nařízení č. 206/2005).

Tyto internetové podmínky mohou být kdykoli změněny. Zákazník bude vyzván, aby souhlasil s internetovými podmínkami platnými v době nákupu. Nové verze internetových podmínek budou platit od data jejich zveřejnění na stránkách a ve vztahu k objednávkám podaných po tomto datu.Předchozí verze internetových podmínek si lze prostudovat v příslušné sekci stránek

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]